Výtvarné dílny pro školy

Jedná se o dílny, které tvoří základ naší činnosti. V rámci nich se děti seznamují s netradičními materiály (zbytkovými zdravotně nezávadnými materiály z výroby i z domácnosti), které opětovně využívají při výtvarné tvorbě, čímž si rozvíjí fantazii a manuální zručnost.

Délka dílny – 3 hod

Místo realizace – Výtvarný atelier Tvor

Cena za dílnu – 100 Kč na osobu při minimálním počtu účastníků 10 osob.

RecyklArt

Tato výtvarná dílna přispívá k osvětě o udržitelném způsobu života. Hlavní myšlenkou je zvyšování povědomí, že „vyhazovaný odpad“(z výroby i…

Marquetry

Marquetry Intarzie nebo také malba dřevem. Jedná se o méně obvyklou techniku umělecké práce s dýhou. Velmi tenké pláty dřeva,…

Dřevotvor

Dřevo je jeden z nejušlechtilejších a nejdostupnějších materiálů pro tvoření. Tradice uměleckého zpracování dřeva sahá hluboko do minulosti, ale ani…

Tvořilky

Ruční práce byly oblíbenou zábavou našich babiček. Zároveň bylo jejich zvládnutí nutností pro každodenní život. V posledních letech však upadly…

Hlínotvor

Hlína je velice oblíbeným materiálem pro tvoření. Není snad dítě, které by si s radostí nevyhrnulo rukávy a nepustilo se…