Výtvarné dílny pro školy

Jedná se o dílny, které tvoří základ naší činnosti. V rámci nich se děti seznamují s netradičními materiály (zbytkovými zdravotně nezávadnými materiály z výroby i z domácnosti,) které opětovně využívají při výtvarné tvorbě, čímž si rozvíjí fantazii a manuální zručnost.

Materiály, které by jinak skončily na skládkách, se v rámci dílen proměňují v malá umělecká díla, která si děti s hrdostí odnáší domů.

Délka dílny – 2 hod

Místo realizace – Výtvarný atelier TVOR, U Jeslí 619, 370 06 České Budějovice nebo prostory školy

Cena za dílnu – 50 Kč na osobu při minimálním počtu účastníků 10 osob.