Marquetry

Marquetry Intarzie nebo také malba dřevem. Jedná se o méně obvyklou techniku umělecké práce s dýhou. Velmi tenké pláty dřeva, které vznikají krájením nebo loupáním kmenu stromů, se naučí děti kombinovat a zpracovávat pro tvorbu obrázků.
Z čistě přírodních materiálů jedinečného vzhledu je možné poskládat záložku, pohlednici nebo obrázek.
Jelikož mají děti při tvoření rády volnost, budou mít k dispozici i další výtvarné potřeby, s kterými budou moci malbu se dřevem kombinovat.