Co se u nás povídalo

Projekt je realizován v rámci Krajské informační kampaně 2016, která je součástí pilotního projektu
Jihočeského kraje a autorizované společnosti EKO-KOM a.s.

Wokshopy
přímo u vás ve škole, výtvarná dílna s navazující soutěží a výstavou
Abychom se dozvěděli, co se povídalo, musíme někomu naslouchat. Jestli vaším vypravěčem bude některá historická postava, která žila v místech kde vy anebo to bude třeba vaše babička, děda, strýc či paní učitelka necháme na vás. Zamyslete se s námi co se u vás povídalo a vytvořte si loutku
vypravěče, který bude příběh vašeho místa vyprávět s vámi.

Soutěž
vytvoření 3D modelů reliéfů z recyklovatelných odpadových materiálů na téma
„Co se u nás povídalo“ (pověsti, pověry, písně nebo příběhy k danému místu, kde žijeme)
Máte také rádi pověsti a povídačky? Existují snad všude! Předávají se z generace na generaci.
Důležité je, aby se vždy našel někdo, kdo vypráví a někdo další kdo poslouchá a bude vyprávět příště. Ať už máte ve svém okolí zříceninu, starý mlýn, nebo místo, kde se přihodilo něco zvláštního, vždy se najde nějaký příběh, který události s notnou dávkou fantazie popisuje.
Co se u vás povídá? Jestli nevíte, nechte si vyprávět!

Výstava
vystrizek

Náměty na využití zbytkových materiálů
Tři náměty, metodicky zpracované návody určené pro inspiraci a usnadnění práce pedagogů se zbytkovými a odpadovými materiály při výtvarné tvorbě s dětmi.
Anděl
Betlém
Sova