Program pro školy

Výtvarný ateliér Tvor si pro Vás připravil širokou nabídku tvořivých dílen pro školy.
Žáci se seznámí s materiály, které nejsou běžně dostupné, a osvojí si tradiční i méně tradiční techniky.

Naši lektoři pracují s dětmi tak, aby podpořily jejich individuální vnímání, rozvíjeli fantazii i manuální zručnost. Naše motto je, že není důležité být umělcem, ale je důležité si čas s tvořením užít. Manuální činnosti jsou ideálním doplňkem k duševní práci, která tvoří podstatnou část výuky. Dílny jsou připravovány tak, aby rozšířily a zpestřily výuku ve školách.

Tématická náplň dílen se v průběhu roku obměňuje. Jejich zaměření můžeme přizpůsobit i na míru Vašim potřebám, aby co nejlépe navazovaly na výuku ve vaši škole a na školní vzdělávací program. Po domluvě s námi je možná i kombinace dílen (například kluci Dřevotvor a holky Tvořilky).