Recyklart

Tento projekt přispívá k osvětě o udržitelném způsobu života. Hlavní myšlenkou projektu, kterou šíříme, je naučit veřejnost vnímat, že „vyhazovaný odpad“(z výroby i z domácností) může mít i jiné, nové možnosti využití.

Součástí projektu jsou výtvarné dílny pro děti, semináře pro osoby pracující s dětmi a mládeží, zpracování metodických materiálů (nápady jak využívat odpadový materiál při práci s dětmi), výstavy a a distribuce zbytkového materiálu z výrobní sféry.