Dokumenty spolku

Stanovy

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Tiskové zprávy

Marie Ondřichová, předsedkyně spolku, 31.12. 2023 

Jménem celého spolku bych ráda poděkovala státnímu podniku LESY ČR za finanční podporu naší organizace v roce 2023. Finanční příspěvek 10 000 Kč jsme využili na nákup materiálu a nářadí na výtvarné a rukodělné kroužky pro děti ve věku od 6 do 18 let.

Marie Ondřichová, předsedkyně spolku, 15.6. 2023

Touto cestou bychom rádi poděkovali Jihočeskému kraji, který nám poskytl finanční podporu
z dotačního programu „Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání“ na projekt „Ateliér
Tvor v roce 2023“ ve výši 50 000 Kč. Finanční příspěvek z rozpočtu Jčk jsme použili na
spolufinancování volnočasových kroužků a tvořivých dílen pro děti ve věku od 6 do 18 let.