RecyklArt

Tato výtvarná dílna přispívá k osvětě o udržitelném způsobu života. Hlavní myšlenkou je zvyšování povědomí, že „vyhazovaný odpad“(z výroby i z domácností) může mít i jiné, nové možnosti využití.

Materiály, které by jinak skončily na skládkách, se v rámci dílen proměňují v malá umělecká díla, která si děti s hrdostí odnáší domů.