TISKOVÁ ZPRÁVA 2014

TVOR o.s. 2014

Občanské sdružení Tvor se i v roce 2014 věnovalo ve všech směrech především výtvarné práci s dětmi, ale nezanevřelo ani na dospělé a širokou veřejnost. Kromě kurzů vedených v ateliéru nadále provozuje Galerii Pod kamennou žábou a účastní se veřejných kulturních akcí. Pořádá semináře pro učitele, soustředění a tábory pro děti. Prezentuje se výstavami.

Veškeré výše popsané aktivity sdružení by nebyly realizovatelné bez podpory, která je velmi různá, ale pro sdružení ve všech svých podobách velmi důležitá. Proto je zde na místě především poděkování.

V první řadě patří velký dík Statutárnímu městu České Budějovice a Jihočeskému kraji, kteří činnost sdružení finančně podporují hned v několika odvětvích z prostředků svých dotačních programů. Obdobně ateliér podpořil i státní podnik Lesy ČR, který ateliéru poskytl finanční dar na umožnění nákupu tiskařského lisu.

Další poděkování náleží firmám: Galileo Production s.r.o. a Tiskárně Vyšehrad s.r.o., od kterých jsme i v letošním roce získali velké množství materiálu nejen pro projekt Recyklart, a také dalším již tradičně zapojeným partnerům v tomto projektu: Head Sport s.r.o., Robert Bosch spol. s r.o., Keytec České Budějovice s.r.o.

Také bychom rádi vyjádřili dík všem spolupracujícím neziskovým organizacím, mezi nimiž jsou jak takříkajíc „staří známí“ tak nově přibylé organizace.

V neposlední řadě je třeba poděkovat všem našim členům, příznivcům a návštěvníkům, bez jejichž zájmu by činnosti sdružení pozbývaly smyslu.

Mgr. Marta Vaverková

předsedkyně sdružení