Učedníci velkých mistrů – jarní příměstský tábor

Malí i velcí řemeslníci cechu TVOROVÉHO
přidejte se k nám, od nejznámějších mistrů
se společně naučíme jejich nejlepším kouskům.

Na jarní prázdniny se Tvorem přeneseme do období renezance a staneme se učedníky velkých mistrů tohoto období. Našimi průvodci budou Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli a Raffael. Vyzkoušíme si všestrannost renezančních umělců – staneme se malíři, sochaři, architekty i vynálezci. V rámci tábora navštívíme výstavu MISTŘI RENESANCE.

Výtvarně-anglický jarní příměstský tábor

Pro všechny věkové kategorie

Termín: 11.3. – 15.3. 2024

Program: 8:00 – 16:00

Cena: 3 300 Kč /celý týden; 750 Kč/den

Svačiny a teplý oběd v ceně.

Vyplněné a podepsané přihlášky, můžete naskenované zasílat na e-mail atelier@ateliertvor.cz nebo donést přímo do Ateliéru.