TRADIČNÍ VELIKONOCE V ŽÁBĚ

Přijďte je s námi oslavit! Bohatý program připraven:

19. března
10:00 – 16:00
Výtvarná dílna s výtvarným ateliérem TVOR

15:00
Velikonoční představení
Zprávy z Nazaretu – Divadlo Kejklíře Slávka

17:00
Zpívání
Pěvecký kvintet AÚÚÚNA

20.března
mezi 9:00 – 17:00
Přijďte načerpat velikonoční inspiraci,
čekají vás výtvarné dílny, ukázka řemesel, velikonoční trhy