Soutěž – Sochařina není (jen) dřina – DRAČÍ POHLED

Máte rádi draky a příběhy o nich? Jak vypadají a jaké jsou povahy? To vše můžete zkusit výtvarně zpodobnit v naší soutěži. Nejlepších osm soutěžících se zúčastní v září 2014 finálového sochařského klání, kde se bude snažit svou kresbu přenést sekáním do umělého kamene v kamenný reliéf. Nejlepší sochař pak bude oceněn hodnotnou cenou od firmy Faber Castell.

Vaším úkolem bude ztvárnit svou vlastní představu draka, technikou kresby, černobíle na formát a3. Kresba by měla být co nejrealističtější, protože bude v případě postoupení do finálového kola předlohou pro vytváření kamenného reliéfu stejného formátu, který si po skončení soutěže účastníci budou moci odnést domů.
Kresby s vyplněnou přihláškou, nalepenou na rub soutěžní kresby, zasílejte nejpozději do 20.6.2014 na adresu: Ateliér Tvor,ZŠ J.Š. Baara 20, České Budějovice, 37001

Kresby, které budou do soutěže zaslány, se nebudou vracet a budou zveřejněni na webových stránkách atelieru Tvor a facebooku.
Vítězní finalisté budou informováni písemně a obdrží zároveň informace o finálovém kole soutěže.
Projekt je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

Drak
Drak je mytický tvor, obvykle s hadími nebo ještěřími znaky, který se vyskytuje v pověstech, pohádkách a lidových příbězích celé řady kultur. Jeho celosvětová rozšířenost má za následek značnou variaci jeho vzhledu, velikosti a vlastností, kterými má drak disponovat. Obecně lze říci, že jde o mohutného samotářského tvora, připomínajícího hada nebo ještěra. Draci se liší počtem hlav – například v Číně je zobrazován zásadně jednohlavý, řecká mytologie znala draka stohlavého, v pohádkách mívá zpravidla lichý počet hlav, nejčastěji tři nebo sedm. Dále se draci liší v počtu nohou (nejčastěji dvě, čtyři nebo žádné), schopnosti létat a dštít oheň (případně mráz nebo jed) ze svého chřtánu.
Podobně jako se liší jejich vzhled, liší se i jejich vlastnosti. Draci se v základním pojetí mohou rozlišovat na dobré a zlé. Tradice prospěšných draků je převážně v Číně, kde je drak symbolem moci, vládců a deště. Evropští draci ve středověku jsou namísto toho chápáni jako symbol ničení a chaosu. Často jsou zobrazováni jako krvelačné bestie, které ničí vše ve svém okolí a pojídají zvířata a lidi. Draci jsou spojováni s bohatstvím a majetkem, který zpravidla ochraňují ve svých dračích slujích.
Tradice výskytu draků je velice stará. Představa draků vznikala pravděpodobně mnohem dříve, než lidstvo objevilo možnost své poznatky zapisovat. Existují doklady z antického Řecka, kde drak hlídal bájné zlaté rouno, ale vyskytují se i v akkadském eposu Enúma eliš napsaného mezi 18. – 7. stol. př. n. l. Zmiňují je i příběhy ze starodávného Egypta v podobě setkání boha Ra s hadím drakem Apopem. Dále se objevují v germánské mytologii, kdy se s drakem utká Thór nebo, s drakem Fafnirem, Siegfried (Sigurd).

Lektoři finálového kola: Mgr. Marta Vaverková, Marie Ondřichová – výtvarný ateliér TVOR, David Kubec
Kdy: trvání soutěže: 15.4. – 20.6.2014
Kde: v prostorách Galerie Pod kamennou žábou, Piaristické nám., České Budějovice
Realizace: TVOR o. s. (Grünwaldova 312; 370 01 České Budějovice; www.ateliertvor.cz; ateliertvor@email.cz) ve spolupráci s Jihočeským krajem.

 

Informace a přihláška