Výtvarné práce s voskem

Vosk má ve výtvarném umění své historické opodstatnění a způsobů, jak ho využít k výtvarným účelům je mnoho. Práce s voskem je velmi specifická svou vůní a momentem překvapení nad výsledkem, který je dopředu těžko odhadnutelný a je obsažen ve všech voskových technikách.
S voskem lze pracovat tradičním způsobem (výroba svíček, ozdob), ale můžeme ho použít i pro malbu na textil, papír i jiné nepapírové materiály.
Děti se seznámí s vlastnostmi vosku, vyzkouší si nové techniky a osvojí pracovní postupy při samotném tvoření

Délka dílny – 2-3 hod

Místo realizace – Výtvarný atelier Tvor

Cena za dvouhodinovou dílnu – 75 Kč na osobu při minimálním počtu účastníků 10 osob

Cena za tříhodinovou dílnu – 100 Kč na osobu při minimálním počtu účastníků 10 osob