Příměstský tábor – Cesta tam a zase zpátky

Atelier Tvor pro Vás připravil příměstský tábor Cesta tam a zase zpátky pro děti ve věku 5 – 7 let
14.7.-18.7.2014
8.00 – 16.00 DDM České Budějovice
cena: 1900,-

Bližší informace: Marie Ondřichová, tel: 603 140 201
Přihlášky a informace k táboru osobně v atelieru nebo zde na webu níže:

prihlaskacesta

infocesta