Pověst o kamenné žábě

Loutkové divadelní představení s následnou výtvarnou nebo divadelní dílnou.
Děti se poutavou formou dozví něco o historii Českých Budějovic. Skrze pověst, která se k tomuto místu váže, se děti seznámí s historicky a architektonicky zajímavým Piaristickým náměstím, dominikánským klášterem a kostelem Obětování Panny Marie.

Pro MŠ, ZŠ a víceletá gymnázia

Program je možné uskutečnit přímo u vás ve škole, nebo v Galerii Pod kamennou žábou na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

 —