Bc. Ivan Hubal

Ivan se narodil na Zakarpatské Ukrajině v roce 1963 v obci Lypča, která se rozprostírá na pravé straně řeky Riky v podhůří karpatských vrchovin. Nedaleko je odtud všem známá Koločava, kterou známe jako domov Nikoly Šuhaje loupežníka. Krásná vrchovina se svými nespoutanými bystřinami, hlubokými lesy a pohádkovými lukami jej očarovala natolik, že již od dětství toužil zaznamenat její krásu na plátno. Začal kreslit již v devíti letech, kde navštěvoval atelier vedený akademickým malířem Ivanem Dulkajem. Jeho kresby byly oceněny nejenom na dětských okresních a krajských olympiádách, ale některé vybrané, získaly ocenění na mezinárodních dětských výstavách organizace UNESCO. Touha pokračovat v malování jej přivedla na Užhorodskou školu výtvarného umění Adalberta Erdeliho. Zde studoval pod vedením akademického malíře Josefa Bačinského. Po dokončení výtvarné školy působil jako učitel umění v základní umělecké škole, kde vyučoval kresbu, malbu a kompozici. Současně působil jako tajemník skupiny umělců „Umělec Vrchoviny”. Jeho díla byla vystavována v některých galeriích doma i v zahraničí. V jižních Čechách žije od roku 1996. O sedm let později zahájil studium arteterapie na Jihočeské univerzitě a v roce 2001 stál u zrodu umělecké skupiny PERŠTart. Ve své profesní činnosti se převážně věnuje malbě olejem a kresbě. Hlavním tématem jsou především krajiny. Pozornost si ale zaslouží i abstraktní kompozice. O své tvorbě říká: „Prostřednictvím své tvorby se snažím přiblížit lidem tajemný svět obrazů. Tento svět vnímá tvůrce zvláštním způsobem, pomocí podvědomí. Člověk se stává součástí tohoto uměleckého světa, který existuje nezávisle na něm. Jenom rozum je svědkem toho co se odehrává za hranicemi jeho chápání. Ve světe umění nacházíme harmonii v rytmu, barvě a tvarech. Zprostředkovaně tak předáváme naše vnitřní prožitky. Každá podrobnost je nositelem naší jakoby již dlouho a lehce osvojené informace, kterou v sobě nosíme.”

Společné výstavy skupiny „PERŠTart”
Rudolfov, římov, Včelná, Bechyně, České Budějovice

Díla v soukromém vlastnictví:
Ukrajina, Maďarsko, Polsko, Izrael, Kanada, Česká republika, Anglie, Norsko, Itálie, Německo

kontakt:
tel.: 608229277
i.hubal@centrum.cz